Baseny zaokrąglone

Baseny w formie oryginalnej

Biarritz : to wzór oryginalny i nowoczesny.

Linie proste delikatnie prowadzạ do zaokrąglonych schodów.

Zakończony półkolem Biarritz ma współczesną linię a zarazem

poprzez symetrie swoich wymiarów pozwala na łatwe przykrycie lub zadaszenie.